TiK

V minulosti to bylo bez zábran, chápeš? Bylo to bez starostí a všechno bylo jako první jízda. Tam, kam jsi jel, tam nikdy nejel nikdo jinej

Ukradeno z http://www.slovodne.cz/slovodne/zkratka…(import z brusle.info/blog)

Ukradeno z http://www.slovodne.cz/slovodne/zkratka-nablizka/

Zkratka je cesta, kterou turisté šidí značené trasy, aby byli dřív v hospodě. (Traduje se, že zkratka je sice obtížnější, zato ale mnohem delší). Lid trampský a vandrácký od nepaměti užívá obligátního termínu nábližka. To slovo mi nikdy nechutnalo; tvořené je asi správně, ale zní nějak zfušovaně, nečesky, možná je to rusismus. Ovšem kdo chce s trampy žíti, musí s nimi výti rituálním slangem, ať se mu líbí nebo ne. Dlouho jsem tedy výval nemilovanou nábližku, až mi vytrhl trn z paty fungl nový temín, odchycený na žďársku: típačka. Juchej!