Jen mě tak napadlo téma: Co je pro mě bruslení ? …(import z brusle.info/blog)

Jen mě tak napadlo téma: Co je pro mě bruslení ? Jaké budou trendy, kam se brusle a bruslení vyvíjí a co bude následovat ? Bude to stále masovější záležitost či špičkový sport pro pár vyvolených ? A co technické vybavení ? Legislativa ? Bude třeba jednou zakázáno bruslit mimo vymezené plochy ? Dle chuti se realizujte do komentářů.