TiK

V minulosti to bylo bez zábran, chápeš? Bylo to bez starostí a všechno bylo jako první jízda. Tam, kam jsi jel, tam nikdy nejel nikdo jinej

Celostátní konference o budoucím vývoji inline rychlobruslení v ČR

http://www.facebook.com/events/191353780950695/

Současná situace v inline rychlobruslení vede k uspořádání celostátní konference o budoucnosti organizovaného rychlobruslení v ČR. Je více než potřebné, aby se konferecen zúčastnilo co nejvíce rychlobrulařských oddílů – respektive jejich zástupců (za každý oddíl max. 2 lidé). Využíváme proto facebooku k tomu, abychom všechny rychlobruslaře a jejich týmy (oddíly), kteří jsou našimi fanoušky pozvali k aktivní účasti na této konferenci.

Cílem konference má být dle dohody s ČUKB, ČSKB, CILA a Freestyle z 2. 11. nastavení demokratických principů fungování inline rychlobruslení v ČR a tomu by tedy měl odpovídat i následující program:

Prezentace účastníků (klub, jména, data narození, atd) – přidělení hlasovacího lístku každému klubu.
Návrh a schválení jednacího řádu
Stručné shrnutí událostí uplynulých měsíců
Zpráva ČSKB o závěrech jednání členů ČSKB k 13. 11. 2011 – viz bod 4. zápisu z 2. 11. 2011
Představení možných variant dalšího postupu (viz možnosti z 2.11.)
Přestávka + přihlášky účastníků do diskuze
Diskuzní příspěvky účastníků
Přijetí nových členů do ČSKB a oznámení o konání Valné hromady ČSKB (nejlépe po skončení konference)
Přijetí usnesení o dalším postupu jednou z možných variant.