TiK

V minulosti to bylo bez zábran, chápeš? Bylo to bez starostí a všechno bylo jako první jízda. Tam, kam jsi jel, tam nikdy nejel nikdo jinej

Jedni chtějí domokracii, druzí slušnost

a při pohledu zvenčí je to prašť jako uhoď.

Ono vyjádření Českého svazu kolečkového bruslení je také celkem slušná haluz:

Děkujeme, že tu s vámi můžeme být, v Račicích jsme byli pozváni den předem, prý až po té, co oddíly vyjádřily s účastí svazu souhlas. Sem jsme pozváni nebyli vůbec, ale alespoň jsme se včera shodou náhod dověděli důvod, totiž, že jsme se prosincové konference účastnit nechtěli. Nevadí, jsme tu a připravili jsme si krátký vzkaz.

Docela by mne zajímala pravda: jedni tvrdí, že Svaz nemohl a nechtěl, Svaz tvrdí, že ho nepozvali.ˇ

Žáby: Myší – 0:0

Dnes kolečkové bruslení potřebuje zásadní změny. Náš postoj je jasný, my tento směr vývoje vítáme a budeme ho maximálně podporovat.

Nepsal jsem to ? Psal. Chytit vítr změn a tvrdit, že takhle jsme to vždycky chtěli. Však on si to niko nepamatuje. A umět do toho zaobalit hezké kopnutí ( a bude jich více).

To, co nám připadá zásadní je, aby tyto změny byly vůlí všech, kteří se inline bruslením zabývají a nikoliv pouze těch, kterým se poštěstí, aby je Víťa s Honzou nevyjmuli z adresátů mailu. Jinými slovy, měníme svaz, chceme to, jdeme do toho s vámi.

WTF1:

Přiznám se ale, že nám nepřipadá úplně ideální způsob, který mnozí z nás sledovali po roce 89, tj. zhasnout, nedívat se a až bude po všem, tak se divit co vlastně nám ta revoluce přinesla. Neboli doteď jsme přesvědčeni, že tento proces by měl proběhnout opravdu demokraticky a protože jsme v prostředí sportu tak i férově a pokud možno elegantně.

Pojmenovat. Ukázat. Ostrakizovat. Dále bude znedůvěryhodnit, očernit a odstavit na další kolej.

Říkali jsme výborně, změny, věci se hýbou, ale co když by vůle většiny byla byť i malinko jiná než názor Lídy s Honzou

A plynule přecházíme do protiútoku.

A teď bych si dovolil pár otázek bez nároku na odpověď; přijde někomu férové, že Matěj Krupka prezentuje svou obavu "jestli vůbec oddíly vědí, že hlasovaly"? (pochybuje o svéprávnosti oddílů nebo nabízí myšlenku na zfalšované hlasování?) Proč se nejdříve nezeptá, jak můžeme výsledky doložit? O Honzově projektu dostat svaz mimo hru pomocí plné moci od nečinného svazu rollhokeje netřeba mluvit. Ale přijde někomu férové, že Denis Krupka nás veřejně obvinil, že jsme "prosincový termín vůbec neuvažovali splnit" protože Jindra Pařík nebude v Evropě? Aniž by nejdříve tuto informaci ověřil na svazu? Ve finále i tato minikonference, kde někteří byli jaksi vyjmuti a mailigu. A dnes ráno mi píše Honza, ptá se na adresy oddílů, proč se nezeptal dříve a nepozval všechy sem? Proč neobeslal alespoň ty co má? Proč nikdo nepozval KSB Benátky (mají velký oddíl a 166m dráhu), BZK Praha? (ano, bruslí i na ledě) Ale kde je Sokol Šumperk? A Black Ice? (obávám se, že Ice zde neukazuje na ledové bruslení). Proč se Honza v mailu odkazuje na myšlenky Martina Plecitého, proč ho radši nepozve?

A nakonec zaapelujeme na vše, co nás zrovna napadne

Rád bych Vás ubezpečil, že náš cíl je stále stejný, konference, VH, nové vedení, které posune svaz k lepším zítřkům – vše 100% demokraticky. Nic víc. Nic míň, ať se to v dané chvíli někomu hodí nebo zrovna nehodí. Pro nás je tato perspektiva pozitivní, protože naší prioritou je od začátku sport, především s důrazem na péči o děti (ano sice bez ohledu na to, jestli v zimním období bruslí na ledě. lyžují nebo se věnují čemukoli jinému rozumnému)  hlídejme si prosím, ať zůstane sport sportem, ať je férový, bez ohledu na to, jestli se zrovna prohrává nebo vyhrává.

Nikdy jsem rychlobruslaře (jako odvětví) moc nemusel a měl jsem je spíše k pobavení. Ale to co kolektivně předvádí teď přesahuje všechna očekávání.

Na závěr: Žáby:Myši (Svaz)- 0:1 – Svaz to vzal za zajímavý konec a několika drobnými rétorickými triky pozdvihl svou důvěryhodnost a zasel pochybnosti o oponentovi. Tleskám.

Citace pochází z dokumentu, který je k dispozici na http://www.speedskating.cz/inline/index.php?lng=cz&pg=8&pg_typ=1&item_id=335