Toz Jano – bol si v mastali Toz bol som v mastali…(import z brusle.info/blog)

Toz Jano – bol si v mastali
Toz bol som v mastali
A kone – kone si nakrmil
Toz veru nakrmil
A dal si im Jano dost
Toz – dost som im dal
A – hadam si im ani nemusel az tolko dat
Toz – hadam som im ani tolko nedal
A – hadam si im nemusel ani vobec dat
Ved – ved som ani nedal
A hadam si ani do mastale nemusel
Ved som ani nebol