Posts Tagged ‘zápis’

Valná hromada ČSKB

Po delší odmlce se objevil zápis z valné hromady. V zásadě hromada byrokracie, ale potěšil mě bod IV. Práva a povinnosti členů … 4. Členové nesmí svým jednáním a vystupováním poškozovat zájmy a práva ostatních členů a poškozovat dobré jméno ČSKB. Takže kritizovat, ale opatrně (soudruzi).