TiK

V minulosti to bylo bez zábran, chápeš? Bylo to bez starostí a všechno bylo jako první jízda. Tam, kam jsi jel, tam nikdy nejel nikdo jinej

Valná hromada ČSKB

Po delší odmlce se objevil zápis z valné hromady. V zásadě hromada byrokracie, ale potěšil mě bod

IV. Práva a povinnosti členů

4. Členové nesmí svým jednáním a vystupováním poškozovat zájmy a práva ostatních členů a poškozovat dobré
jméno ČSKB.

Takže kritizovat, ale opatrně (soudruzi).