TiK

V minulosti to bylo bez zábran, chápeš? Bylo to bez starostí a všechno bylo jako první jízda. Tam, kam jsi jel, tam nikdy nejel nikdo jinej

Freestyle Letné 2010

video z finálových

jízd. Z mobilu, takže to podle toho vypadá.