Závěry inline konference

Po úvodu s videopřenosem (special thanx to: Jarda Kania – ČAUS, Martin Plecitý – Lifeinline) je k dispozici zápis. A prakticky jediný výsledek: valná hromada ČSKB bude.

A dál už zápis (zdroj):

Zápis z jednání Celostátní inline konference
Brno, 14.1.2012
Účastníci : viz prezenční listina.
1. Konference doporučuje předsednictvu ČSKB
svolat valnou hromadu Českého svazu kolečkového bruslení (ČSKB) ve dnech 18.2. nebo
21.2.2012 podle rozhodnutí předsedy, kterému bude jako podklad pro rozhodnutí dodán
výsledek emailového hlasování oddílů.
2. Konference doporučuje VH
Jako první bod jednání přijmout registrované oddíly za členy ČSKB.
3. Konference doporučuje zapracovat do stanov
ustanovení, aby se členem ČUKB s právem hlasovat se mohl stát oddíl, právnická osoba
s přiděleným IČ, dále aby jeden oddíl měl jeden hlas, aby bylo možné členství členství
fyzických osob ovšem bez hlasovacího práva.
4. Konference doporučuje předsednictvu ČSKB
do jednoho týdne před valnou hromadou zveřejnit hospodaření svazu od roku 2008 do roku
2011 včetně klíče pro rozdělování finančních prostředků do oddílů.
5. Konference pověřuje přípravou nových stanov pracovní skupinu ve složení:
Bohumský, Brada, Hoidekr , Němček, Plecitý, Urminský, Žalud,
6. Konference doporučuje VH
1. Zvolit předsednictvo svazu v počtu 5 osob, takto:
– předseda
– místopředseda s funkcí manažera pro marketing
– člen předsednictva – předseda sportovně technické komise
– člen předsednictva – předseda trenérsko-metodické komise
– člen předsednictva
7. Konference konstatuje nutnost vypracovat/aktualizovat jednací řád, organizační řád,
finanční řád, registrační řád, soutěžní řád.
Zapsal: J.

Ve sněhu

už se to stává pravidlem. Ve chvíli, kdy vyjedu ven začne sněžit. Dojedu na Letnou, projedu pár triků a sníh začne být neúnosný a jedu domů.

160120124859 160120124857

Ale samozřejmě předsevzetí: nový trik nebo trik na něčem novém. Chápu, že pro někoho jsou to triviality, ale po těch letech co jezdím už dlouho vím, že je to spíše v hlavě než v nohách – přesvědčit se že to půjde je devadesát procent, zbytek je zanedbatelný. A po letech jezdění už se o sebe bojím a víc přemýšlím, co se stane, když se to nepovede. Místo starého přístupu “pošlu to tam a uvidíme, jak a kam to dopadne”.

Tímhle úvodem se dostávám k zídce, která jistě není ani složité, ani náročné. Pro někoho, kdo jezdí aktuálně XX hodin denně. Takže já si tam dal soul. Jen soul. Hm. První dva pokusy s odskokem do půle schodů, další až za ně, třetí a poslední 180out.

160120124853

A pak přišlo to, co jsem nečekal. Totální přiliv adrenalinu z vráceného triku. S úžasem jsem zjistil, že se mi klepou kolena.

Ale už mám něco za sebou a než se v euforii někde roztřískat, raději se uklidit domů. A stejně sněhu začínalo být dost.

Demokratický schůzoidní epic fail

Dnešní celostátní konference o budoucím vývoji inline bruslení začala epicky – bohužel jsem nechytil jméno, ale důrazně se ohradil proti pořizování záznamu. A tím videopřenos skončil.

Takže jak ? Chcete to průhledné ? Chcete vědět, co kdo řekl ? Chcete to v původní podobě ? Chcete víc, než (snad) závěrečné komuniké ? Chcete znát postoje jednotlivých lidí ?

Nasrat.

Takže jediné, co na konferenci proběhlo, bylo hlasování, kdo si k obědu dá řízky (ne, nedělám si srandu, opravdu).

Tímto se tedy jak svaz bruslení, tak i účastníci schůzky dostali na úroveň Karlovarské losovačky a dalších, totálně neprůhledných kmotrů, činovníků a bafuňářů. Byla šance vpustit do svazu a jednání světlo, zprůhlednit jednání (nechci používat oblíbené slovo “demokratizovat”, jak to často činí svolavatelé) – a zůstala trestuhodně nevyužita. Jsme tedy opět ve stádiu, že “ti co u toho byli” něco “upečou” a ten zbytek do toho nemá co mluvit. Natož vědět, o čem se tam vlastně mluvilo.

Na tuhle chvíli myslete, až budete cokoliv chtít po lidech ve vedení inline bruslení. Nebo oni po vás. Že to nejdůležitější je, aby jim nikdo neviděl pod prsty.

PS. Já to říkal, že s tím zametou velice rychle.

Chumelí se chumelí

padá snížek bílý, jezdíme si na Letné, klouže to jak sviň

No dobře, básnička se moc nepovedla, ale jinak to je tak akorát. Uprostřed vánice pár triků. V rámci předsevzetí unity přes celou lavičku.

I přes černé mraky bylo občas modré nebe.

130120124826 130120124828 130120124830

130120124823 130120124824

Překážka do tvého města!

Jasně, jsou to skejťáci. Ale DIY akce mi připadá moc dobrá.

Právě se rozjíždí jedna netradiční akce, o které zatím nemůžeme říci více. Pokud se chcete zapojit, tak si stačí pozorně přečíst níže uvedenou větu a zbytek je už na Vás! Místo může být opravdu libovolné, pěkný flek na náměstí kam chodíte jezdit, nebo jiné prostranství, kde je vhodný povrch, ale bez překážek.

Kam bys ve vašem městě postavil novou překážku? Pošli fotku s adresou spotu nebo souřadnicema z Google Maps na tento email: prekazkask8@gmail.com!

První letošní street

Kolo v opravě a venku hezky – brusle.

Na Letnou a rovnou směr Florenc na metro.

080120124776 080120124778 080120124779 080120124780

Z Budějovické směr skatepark na Tyršově vrchu kolem starého railu u Kačerova. Odhad směru úplně nevyšel a tudíž to bylo všechno, jen ne přímá cesta. Až kolem Jižní spojky až k ulici Chodovská a U plynárny. Nakonec jsem (po dlouhém, dlážděném chodníku) dojel až pod kopec. Nahoru jsem vyběhl po trávníku a nahoře objevil napřed jednoho kolaře a o něco později dva skejťáky. Skatepark je příliš malý a moc dlouho jsem tam nezůstal.

Pak podle Botiče pod Nuselský most a po schodech nahoru.

120120124806 120120124808

Tam jsem si splnil předsevzetí o novém triku (či starém triku na novém místě). Na spodní části railu soul grind.

120120124812

Pak už jen přes Prahu a zpět přes Letnou.

Celkem 25km.

Skatepark Tyršův vrch

Jen na chvíli – byli jsme tam ve třech a bylo nám to malé.

120120124803 120120124804 120120124805 120120124802

Old School rail

image

V Michelské ulici. Rozjezd už je o něco slabší, ale jinak stále sjízdný.

120120124798 120120124799 120120124800

Celostátní inline konference

Český svaz kolečkového bruslení
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 257 21 51 41,
inline@speedskating.cz, www.speedskating.cz
Vážení přátelé inline bruslení, zástupci oddílů, klubů, týmů,
dovolujeme si Vás pozvat na tuto sobotu do Brna, kde se koná plánovaná
Celostátní inline konference
14.1.2012 v 11:00 v Brně Líšni, ulice Kučerova 4 v Restauraci na Hřišti.


Předpokládáme diskusi na tato témata:
– dosavadní činnost ČSKB
– dosavadní hospodaření svazu
– další rozvoj aktivit svazu
– budoucí cíle a směřování svazu
– potřeby sdružených oddílů/klubů
– vnitřní uspořádání svazu
– vnější a mezinárodní vazby ČSKB
– způsob řízení a rozhodování svazu
– příprava na VH, témata, termín
– nové stanovy svazu
– otázky financování inline bruslení
– reprezentace, nominační kritéria
– rozhodčí, pravidla a soutěžní směrnice
Předpokládáme, za každý oddíl účast 2 – 3 delegátů, které nám, prosíme, sdělte na náš e-mail
inline@speedskating.cz. Náklady na stravné a cestovné jsou hrazeny účastníky. Lokalita je
poblíž dálnice D1, navigaci najdete na
http://restauracenahristi.com/.
za ČSKB
Jindřich Pařík
sekretář ČSKB

via speedskating.cz

Komentář: Svolat celorepublikovou schůzi do Brna v termínu “ za dva dny”, to chce koule. Nebo drzost ?

Jen něco málo

na Letnou a zpět. Když jsou nově volné některé hrany, tak proč ne. Horší bylo, že jsem si nevzal žádný vosk. A na Stalinovi si skejťáci žádný neschovali. Nedá se nic dělat…

Alespoň jsem si zablnul na starých překážkách – i po kolo-přestávce je to docela slušné. Předsevzetí na každé vyjížďce se buď

  • naučit nový trik
  • dát starý trik na nějakém novém místě

podařilo. Na dlouhé nízké hraně jsem projel většinu soulů (soul, acid, sunny day, acid, x-grind …) a to pěkně přes celou. Navzdory rýmičce a tomu, že jsem byl unavenej jak pes. A více méně skrze křoví, které nikdo neprořezal.

040120124770

Krom větru, proti kterému se skoro nedalo rozjet, to bylo dobré. Slunce a v mezích možností teplo. Jo.

040120124767 040120124768 040120124770 040120124771