Cyklostezka pod Vítkovem

Napřed se v denním tisku objevily zprávy, že pod Vítkovem, na místě bývalé železniční trati bude cyklostezka.

Nemohl jsem odolat a samozřejmě jsem se jel projet. Obzvlášť, když na inlinemap.net byla část zakreslena. (server aktuálně nefunfuje).

První setkání bylo …rozporuplné.

Tunel byl pokořen a vypadal skoro před dokončením. Včetně světel. O to horší bylo překvapení, když o pár dní později nastala jen tma.

A o dalších pár dní dále ( dní po termínu dokončení slibovaném na konec května) byla situace ještě horší: beton a zákazy.
To mi už nedalo a obrátil jsem se na pár organizací, uvedených na informační tabuli přímo u tunelu. Mailem, na který (možná překvapivě) začaly chodit odpovědi. Včetně upozornění, že odpovědi budou publikovány.

Ta poslední odpověď stojí za to

Informaci o stavu kolaudace Vám může závazně poskytnout pouze příslušný správní orgán.

Tím je v tomto případě buď Odbor výstavby ÚMČ P3, odbor dopravy ÚMČ P3, nebo drážní stavební úřad.

Dle mých informací ale může jít ještě o jiný problém po eventuálně proběhnuvší kolaudaci stavby.

Před mnoha lety, když byla stavba Nového spojení zahájena, byly učiněny dohody (pravděpodobně verbální), dle kterých po dokončení veřejných komunikací budou tyto převedeny od drah na HMP.

Magistrátní úředníci jsou k přebírání dokončených staveb od SŽDC již delší dobu velice laxní, zdůvodňují situaci jakýmisi právními problémy. Proto také již SŽDC delší dobu vyhrožovalo, že při situaci nepřebírání staveb tyto uzavře. Nehodlá totiž nést zodpovědnost za provoz na nich ani náklady na jejich údržbu. Aktuální stav ale nemám potvrzen.

Zdeněk Fikar

Odbor územního rozvoje ÚMČ P3

Závěrem snad jen otázka: je to k smíchu nebo k pláči ?

Aktualizace 21. 6. 2010

Další odpovědi.

Nezbývá než poděkovat úřadům za velmi rychlou o bezproblémovou komunikaci.

 

2 Comments

  1. Josef says:

    Další ukázka toho, jak je u nás těžké něco postavit, a ještě těžší to pak provozovat. Zvláště pokud se jedná o něco pro “prostý” lid. Tenisové haly to mají jednodušší. Jako mimopražský jsem si tuto trasu celou projel včetně tunelu a nevím, proč by se za to měl někdo “stydět”. Po dotažení to bude v pražských stísněných poměrech výborná možnost k relaxaci, i na bruslích. Podobně “nejdražší cyklostezka v Evropě” v Libni. Lidi, který tohle v našich podmínkách dokáží realizovat, mají u mne respekt. Možná ani ty náklady až tak nevybočují z našich “běžných” poměrů. Odpověď na původní otázku : je to k smíchu i k pláči, podle nátury.

  2. papsan says:

    Obávám se, že spíše k pláči, stejně jako jiné nové stezky, které jsou sice otevřeny celé, ale chybí jim údržba, takže po roce, po dvou začínají chátrat a hádejme, jak to dopadne…

Reagovat

Komentare musi byt schvaleny adminem. Proto se hned po odeslani neobjevi.

Pokud se neobjevi do 24 hodin, z nejvetsi pravdeposobnosti nebyl schvalen